Top

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych jest Ubojnia Nudy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bajecznej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa pod numerem KRS 0000711807, REGON 369105470, NIP 5242848357.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz napisać do nas na adres e-mail: iodo@ubojnianudy.pl

3. Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:
– realizacji wydarzeń organizowanych przez Ubojnię Nudy – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;
– marketingu produktów i usług Ubojni Nudy, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

5. Nie będziemy przechowywali Twoich danych osobowych dłużej, niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej, niż jest to określone prawem.

6. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo wycofania zgody. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość świadczonych Tobie usług. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny, a jedynie do realizacji naszych usług. Będą to upoważnieni pracownicy, dostawcy towarów i usług działający na zlecenie Ubojni Nudy w celu organizacji imprez znajdujących się w naszej ofercie oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz Ubojni Nudy usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne oraz powiązane z obsługą imprez znajdujących się w ofercie Ubojni Nudy.